Sí, s’han de rentar les dents dels nostres estimats ja que […]